ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินเพิ่มการครองชีพ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2555 เวลา 17.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1193 ท่าน