ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง การให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และการเทียบตำแหน่งครู ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2555 เวลา 18.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1117 ท่าน