คำสั่ง ก.ท.จ.ตาก ที่ ๑๐/๒๕๕๕ ลว. ๑๑ มิ.ย.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสำนักงานในพื้นที่พิเศษ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2555 เวลา 15.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 760 ท่าน