คำสั่ง ก.ท.จ.ตาก ที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลว. ๑๑ มิ.ย.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกองสวัสดิการสังคม ทต.แม่ระมาด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2555 เวลา 15.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 646 ท่าน