ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2552 เวลา 08.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 662 ท่าน