ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.ตาก วันที่ 22 มิถุนายน 2555 (หน้า 71-145)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 10.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1028 ท่าน