ซักซ้อมหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนมโรงเรียนของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2552 เวลา 15.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1382 ท่าน