สรุปมติที่ประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 14.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1754 ท่าน