ด่วนที่สุด สัญลักษณ์ชื่องานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2552 เวลา 12.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 629 ท่าน