หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0037.2/ว 789 ลงวันที่ 18
 
การพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 2552  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2552 เวลา 13.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1371 ท่าน