ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม (ในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2552 เวลา 08.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 665 ท่าน