เรื่อง การกำหนดเลขประจำบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2552 เวลา 09.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 3970 ท่าน