ด่วนที่สุด การติดตามผลการจัดทำแผนชุมชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2552 เวลา 14.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 650 ท่าน