มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2555 เวลา 17.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1958 ท่าน