การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจอันเป็นหน้าสาธารณะ (Pubile Function)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2552 เวลา 15.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 679 ท่าน