เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อปท. เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ ปี 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2552 เวลา 14.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 711 ท่าน