รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. วันที่ 25 สิงหาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2552 เวลา 08.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 679 ท่าน