ด่วนที่สุด ร้องเรียนการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2552 เวลา 08.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 864 ท่าน