เรื่อง การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2552 เวลา 14.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1512 ท่าน