ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ สถจ.ตาก วันที่ 31 ส.ค. 2552 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม สนง.สถิติจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2552 เวลา 14.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 710 ท่าน