ประชาสัมพันธ์ การใช้ "นอมินี" ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2552 เวลา 06.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 688 ท่าน