รายงานประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย ๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2555 เวลา 13.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 900 ท่าน