ส่งสำเนารายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2555 เวลา 13.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1356 ท่าน