สรุปมติที่ประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2555 เวลา 09.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1921 ท่าน