ด่วนที่สุด การตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2552 เวลา 14.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 805 ท่าน