รายงานความเคลื่อนไหวของการพิจารณาอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ เทศบาลเมืองตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2552 เวลา 11.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 927 ท่าน