ซักซ้อมหลักการและแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.พ. 2552 เวลา 10.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 716 ท่าน