ด่วนที่สุด การดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะ(Public Function)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2552 เวลา 11.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 755 ท่าน