รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่8/2552 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2552 เวลา 10.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1359 ท่าน