แจ้งกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างขีดความสามรถท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.พ. 2552 เวลา 14.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 656 ท่าน