เรื่อง ซักซ้อมการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2552 เวลา 10.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 789 ท่าน