ด่วนที่สุด การเข้าร่วมกิจกรรมงานการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยขบวนการชุมชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2552 เวลา 14.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 598 ท่าน