ด่วนที่สุด การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ในคกก.กลางพนง.ส่วนตำบลทชแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 22 ต.ค.52  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2552 เวลา 11.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 761 ท่าน