รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 13.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 977 ท่าน