การส่งมอบรถรถยนต์ดูดฝุ่นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในเขตชุมชนให้แก่ อปท. ตาม งปม.พัฒนาจังหวัด ปี งปม.2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2552 เวลา 18.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 635 ท่าน