รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. ประจำเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2552 เวลา 18.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 760 ท่าน