ด่วนที่สุด การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ในคกก.พนักงานส่วนตำบลฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2552 เวลา 18.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 667 ท่าน