ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการประกวดร้องเพลงปลุกใจฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 น.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2552 เวลา 16.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 626 ท่าน