การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมมอบภารกิจงานทะเบียนราษฎรให้ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.พ. 2552 เวลา 14.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 759 ท่าน