รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2555 เวลา 15.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 855 ท่าน