เรื่อง แจ้งปฏิทินการปกิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบตามโครงการระบบสารสนเทศฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2552 เวลา 15.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 700 ท่าน