ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูล รายได้- รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2552 เวลา 15.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 690 ท่าน