รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2555 เวลา 15.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1653 ท่าน