ด่วนที่สุด สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ต.ค. 2552 เวลา 09.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 653 ท่าน