รายงานการประชุม ก.อบต .ตาก ครั้งที่ 13/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2555 เวลา 12.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1664 ท่าน