ด่วนที่สุด การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2552 เวลา 10.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 664 ท่าน