รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2556 เวลา 14.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1147 ท่าน