แก้ไขรายงานการประชุม ก.อบต ครั้งที่ 1/2555 หน้า40  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2556 เวลา 10.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1034 ท่าน