รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ส่วนที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 11.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 980 ท่าน