รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองรับเงินภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา 10.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 663 ท่าน